Sydney v St Kilda

S.C.G.
TipWin %Margin Updated
Aggregate
Sydney
60% 10 points
Sydney
71% 19 points
Sydney
65% 15 points
Sydney
65% 15 points
Sydney
63% 11 points
Sydney
54% 6 points
St Kilda
55% 6 points
Round 23, 2019